arkada-x.com   


Телефонiя

Порядок встановлення телефону

Порядок та умови надання послуг зв'язку в мережах загального користування, в тому числi й встановлення телефонiв, визначаються Законом України № 1280-Y вiд 18 листопада 2003 р. "Про телекомунiкацiї" та вiдповiдними нормативними актами, зокрема "Правилами користування мiсцевим телефонним зв'язком", затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 385 вiд 22 квiтня 1997 р.

Для встановлення телефону споживачу (фiзична або юридична особа) необхiдно звернутись в абонентський вiддiл ТзОВ "Аркада-Х", який забезпечує облiк заяв фiзичних чи юридичних осiб, та розрахунки з абонентами за адресою: м. Львiв, вул. Патона, 7а, або за телефоном (0322) 295-15-16 (для юридичних осiб) або (0322) 295-20-34 (для фiзичних осiб).

У випадку, коли працiвник абонентського вiддiлу визнає, що їснує технiчна можливiсть встановлення телефону, споживачу одночасно з заявою необхiдно надати паспорт з вiдмiткою про реєстрацiю постiйного мiсця проживання, а також для громадян, якi мають пiльги, документи, якими цi пiльги засвiдченi. На пiдставi зазначених документiв укладається договiр на встановлення телефону.

У випадку, коли на момент звернення споживача немає технiчної можливостi встановлення телефону, його заява ставиться на облiк i з появою технiчної можливостi задовольняється, про що додатково повiдомляють споживача.

Якщо заявник мешкає в квартирi без реєстрацiї постiйного мiсця проживання, заява про надання послуг електрозв'язку подається разом з копiєю документiв про право власностi на житло.

Встановлення другого номера телефону фiзичним чи юридичним особам виконується при наявностi технiчної можливостi.

Оплата установки телефону здiйснюється вiдповiдно до граничних тарифiв на основнi послуги зв'язку, затвердженими наказом Державного комiтету зв'язку України № 120 вiд 7 червня 2002 р. Окремим категорiям громадян, вiдповiдно до чинного законодавства, пiдприємства зв'язку надають послуги на пiльговiй основi. Покриття пов'язаних з цим витрат виконується за рахунок державного i мiсцевих бюджетiв та коштiв вiдповiдних фондiв.

Назад

Версiя для друку

 

Компанiя Аркада-Х • Львiв, вул. Патона, 7A

(067) 670-17-05

(066) 295-17-05

(032) 295-17-05

 
Visa Mastercard
На головну :: Про компанiю :: Телефонiя :: Тарифи Iнтернет :: Тарифи телефонії :: Оплата послуг :: Контакти ::

Copyright © 2005 ARKADA-X All Right Reserved