arkada-x.com   


Про компанiю

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аркада-Х " - оператор зв'язку, який успiшно працює на ринку м. Львова та Львiвської областi з 2000 року, надаючи повний комплекс сучасних телекомунiкацiйних послуг:

мiсцевого, мiжмiського i мiжнародного телефонного зв'язку з широким вибором додаткових послуг;
широкополосного доступу до мережi Iнтернет за технологiєю ADSL та FTTB;
передачi даних;
створення корпоративних та вiртуальних мереж зв'язку;
проектування i телефонiзацiї всiх типiв промислового i соцiально-побутового будiвництва, бiзнес-центрiв та офiсних примiщень "пiд ключ".

Ми створили власну телекомунiкацiйну мережу, яка збудована на основi волоконно-оптичних лiнiй зв'язку та сучасного обладнання. Активний розвиток i удосконалення цiєї мережi, а також впровадження новiтнiх технологiй дає нам можливiсть надавати найсучаснiшi послуги та постiйно збiльшувати абонентську базу.

Мета компанiї ТОВ "Аркада-Х " - забезпечити клiєнтiв надiйними, якiсними та доступними телекомунiкацiйними послугами. Для нас важливо, щоб нашi клiєнти були задоволенi нашими послугами. Прагнення врахувати всi потреби сучасного дiлового та приватного життя, професiйна команда, цiлодобовий монiторинг та пiдтримка, гнучка цiнова полiтика та система знижок забезпечують надiйну та комфортну спiвпрацю.

Прiоритети розвитку компанiї :

розвиток транспортної мережi;
впровадження найсучаснiших телекомунiкацiйних технологiй;
динамiчне розширення абонентської мережi;
орiєнтацiя на потреби та покращення якостi обслуговування клiєнтiв;
розширення спектру послуг.

Наша компанiя на замовлення Мiнiстерства оборони створила телекомунiкацiйну iнфраструктуру на територiї Яворiвського вiйськового полiгону та забезпечує якiсний мiжнародний, мiжмiський, мiський та внутрiшнiй зв'язок пiд час проведення мiжнародних навчань.

Нашими послугами користується багато вiдомих пiдприємств та установ, державних структур та представництв, серед них такi як: АКБ СР "Укрсоцбанк", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ВАТ "Державний ощадний банк України", ВАТ "Кредобанк", ПАТ "Фольксбанк", ПАТ КБ "Приватбанк", мережа торгових центрiв "Сiльпо", мережа гiпермаркетiв "Епiцентр", ВАТ "Львiвський автобусний завод", ВАТ "Львiвобленерго", Генеральне консульство Республiки Польща, Львiвська торгово-промислова палата, Львiвський Державний Унiверситет Внутрiшнiх Справ, Львiвський Регiональний Iнститут Державного Управлiння Нацiональної Академiї Державного Управлiння при Президентовi України, ДП МОУ "Львiвський Державний Авiацiйно-Ремонтний Завод", Львiвська митниця, ДПА у Львiвський областi та iншi.

Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі понад 10 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Львівської області (відповідно до Ліцензійних умов) № 000962 від 13.04.2018 р.

Версiя для друку

 

Компанiя Аркада-Х • Львiв, вул. Патона, 7A

(067) 670-17-05

(066) 295-17-05

(032) 295-17-05

 
Visa Mastercard
На головну :: Про компанiю :: Телефонiя :: Тарифи Iнтернет :: Тарифи телефонії :: Оплата послуг :: Контакти ::

Copyright © 2005 ARKADA-X All Right Reserved