arkada-x.com   


Телефонiя

Додатковi послуги

Повiдомлення про вхiдний виклик
Наведення довiдки пiд час розмови
Безумовна переадресацiя
Переадресацiя при умовi "зайнято"
Переадресацiя за вiдсутностi вiдповiдi
Конференц-зв'язок
Зловмисний виклик
Заборона вхiдного зв'язку
Передача виклику
Послуга "будильник"
Заборона деяких видiв вихiдного зв'язку
Скорочений набiр номера
З'єднання без набору номера (з затримкою)

Додатковi види обслуговування (ДВО) – сервiс, котрий АТС надає своїм клiєнтам за додаткову оплату. ДВО складаються з набору послуг. Послуги замовляються шляхом вводу коду послуги з необхiдними додатковими параметрами з телефону абонента. Попередньо необхiдну послугу треба замовити в нашому абонентському вiддiлi.

Процедура замовлення послуги з телефону абонента

Можливiсть замовлення послуг з телефонного апарату для кожної абонентської лiнiї дозволяється (забороняється) технiчним персоналом станцiї iндивiдуально. Не всi послуги можуть бути встановленi одночасно на однiй абонентськiй лiнiї. За додатковою iнформацiєю звертайтеся в наш абонентськiй вiддiл.

Послуги можуть замовлятись тiльки з телефонного апарату з тоновим набором (багаточастотним кодом DTMF) i тривалiстю FLASH вiд 20мс до 180мс (для деяких видiв ДВО).

Для замовлення послуги спочатку вводиться префiкс: символ чи . Пiсля префiкса вводиться код послуги (двi цифри).

Якщо при замовленнi послуги необхiдно ввести блок або декiлька блокiв додаткової iнформацiї (номер телефону, час, номер програми блокування тощо), то перед кожним блоком вставляється символ-роздiлювач .

Кiнцем замовлення послуги є ввiд символу .

Якщо замовлення послуги починається з префiкса , то послуга вмикається або активiзується, якщо з префiкса , то послуга вимикається або деактивiзується.

Пiсля закiнчення введення замовлення послуги, якщо АТС прийняла все правильно, подається акустичний сигнал Вiдповiдь станцiї. В iншому випадку подається акустичний сигнал Зайнято чи iнший голосовий сигнал.

При проблемах в замовленнi послуг абоненту необхiдно звернутись в наш абонентський вiддiл АТС, можливо, послуги (всi чи деякi) для даної абонентської лiнiї забороненi.

Також звертаємо вашу увагу, що використання несертифікованого обладнання(телефоних апарватів) заборонено Правилами користування міссцевим телефонним звязком і може тягнути за собою відповідальність згідно з Кодексом УкраЇни про адміністративні правопорушення (стаття-148-1)

Для абонентiв, якi використовують послугу переадресацiї!

Увага! Кожен переадресований виклик тарифiкується АТС, як вихiдний дзвiнок з Вашого телефону на номер телефону, вказаний Вами при замовленi послуги переадресацiї.

Назад

Версiя для друку

 

Компанiя Аркада-Х • Львiв, вул. Патона, 7A

(067) 670-17-05

(032) 295-17-05

 
Visa Mastercard
На головну :: Про компанiю :: Телефонiя :: Тарифи Iнтернет :: Тарифи телефонії :: Оплата послуг :: Контакти ::

Copyright © 2005 ARKADA-X All Right Reserved