ТзОВ «АРКАДА-Х» | Львiв, вул. Патона,  7A
arkada-x.com
295-20-34 (Встановлення та переоформлення телефонiв для фiзичних осiб) | 295-15-16 (Встановлення та переоформлення телефонiв для юридичних осiб) | 295-48-19 (Пiдключення до мережi Iнтернет) | 295-20-10, 295-48-08 (Розрахунки за послуги електрозв'язку) | 295-20-20 (Бюро ремонту телефонiв) | 295-11-11 (Оператори АТС-295)


Телефонна компанiя "Аркада-Х" (АТС-295) успiшно працює на ринку телекомунiкацiй м. Львова та Львiвської областi вже понад 7 рокiв, надаючи послуги цифрового телефонного зв'язку.

Оператор зв'язку "Аркада-Х" забезпечує якiсний мiсцевий, мiжмiський i мiжнародний телефонний зв'язок, широкий спектр додаткових телефонних послуг, доступ до мережi Iнтернет.

Забезпечення якостi та надiйностi телефонного зв'язку гарантується використанням сучасної цифрової АТС Alcatel 1000 S12 та повнiстю новою власною мережею з використанням оптоволоконних кабелiв.

На сьогоднiшнiй день наше пiдприємство володiє центром комутацiї Alcatel 1000 S12, об'ємом 10 000 номерiв. Даний комутатор може бути розширений для пiдключення 250 000 абонентiв, а також використаний у якостi опорно-транзитної станцiї та станцiй зонового та мiжнародного зв'язку.

За 7 рокiв становлення компанiї

Власними силами побудовано 12 виносiв у м. Львовi та областi
Прокладено понад 40 км — частину оптоволоконного кiльця
Створена власна телефонна мережа у м. Львовi та областi

Усi послуги електрозв'язку надаються згiдно з тарифами Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України.

Телефонна компанiя "Аркада-Х" обслуговує як юридичних, так i фiзичних осiб.

Стратегiя розвитку ТзОВ "Аркада-Х" нацiлена на телефонiзацiю як мiста, так i прилеглих до нього населених пунктiв, з низькою насиченiстю телефонним зв'язком та обмеженими сервiсними можливостями.

З 2001 року ТзОВ "Аркада-Х" на замовлення Мiнiстерства оборони створює телекомунiкацiйну iнфраструктуру на територiї Яворiвського полiгону та в iнших мiсцях, на час проведення будь-яких навчань, а також забезпечує замовникiв якiсним мiжнародним, мiжмiським, мiським та внутрiшнiм зв'язком.

Нашими послугами користується багато вiдомих пiдприємств та установ, серед них такi як: АКБ «Укрсоцбанк», АТ «Кредит Банк» (Україна), ВАТ «Електронбанк», ВАТ «Львiвобленерго», Консульство Республiки Польщi, Корпорацiя будiвельних пiдприємств «Карпатбуд», ЛФ АБ «Укргазбанк», ЛФ ЗАТ «Український Кредитний Банк», Львiвська торгово-промислова палата, Львiвська фiлiя Української Академiї Державного Управлiння при Президентовi України, мережа супермаркетiв «Сiльпо» та багато iнших.